Bezsenność przygodna, krótkotrwała, przewlekła

Kłopoty ze snem stanowią jedno z coraz częściej diagnozowanych schorzeń i są zaliczane do grona tzw. chorób cywilizacyjnych. Bezsenność polega na zbyt krótkim, nieregenerującym śnie, który prowadzi do obniżenia sprawności organizmu w trakcie dnia. O bezsenności zazwyczaj mówi się, jeśli kłopoty z zasypianiem występują przynajmniej trzy razy w tygodniu przez minimum miesiąc czasu.

W zależności od czasu trwania wyróżnia się następujące rodzaje bezsenności:

 • bezsenność przygodną, trwającą do kilku dni,
 • bezsenność krótkotrwałą, do trzech tygodni,
 • bezsenność przewlekłą.

Bezsenność przygodna – co musisz wiedzieć?

Do najczęściej rozpoznawanych rodzajów bezsenności zalicza się bezsenność przygodną, która nie jest chorobą, a fizjologicznym stanem organizmu, pojawiającym się na przebyte zmiany bądź wydarzenia. Jej przyczyną może być stres, zmiana pracy, a nawet nowy związek intymny. Bezsenność przygodna może być również wywoływana przez problemy zawodowe, rodzinne lub finansowe.

Bezsenność przygodna niekiedy bywa mylona z bezsennością krótkotrwałą, w której kłopoty ze snem utrzymują się najczęściej do dwóch-trzech tygodni. Może być ona przedłużającą się reakcją na stres bądź zaburzeniem adaptacyjnym, ale może też towarzyszyć różnego rodzaju chorobom, takim jak infekcje, zaburzenia metaboliczne czy hormonalne, schorzenia serca, AIDS, choroba wrzodowa oraz rozrost gruczołu krokowego.

Bezsenność krótkotrwała – co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Bezsenność krótkotrwała dotyczy wszystkich tych osób, które mają problemy ze snem powyżej kilku dni. Jeszcze do niedawna, określano tak przede wszystkim trudności z zasypianiem, przedwczesne wybudzanie się ze snu bądź jego złą jakość. Jak się okazuje, Amerykanie zmienili tę definicję i obecnie bezsenność krótkotrwała jest postrzegana jako zaburzenie trwające więcej niż tydzień, ale krócej jak trzy miesiące.

Szacuje się, że bezsenność krótkotrwała dotyczy nawet 50 procent osób, podczas gdy kłopoty z bezsennością przewlekłą ma 6-16 procent pacjentów.

Badania wykazały, że na bezsenność o wiele częściej cierpią kobiety niż mężczyźni. Problem ten jest powszechniejszy zwłaszcza u osób bezrobotnych, słabiej wykształconych, cierpiących na różnego rodzaju schorzenia somatyczne, przechodzących trudności życiowe, a także nadużywających środków psychoaktywnych.

Bezsenność przewlekła – czym różni się od krótkotrwałej?

Bezsenność przewlekła, czyli trwająca powyżej miesiąca, zazwyczaj jest ściśle związana z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza z depresją, różnego rodzaju chorobami somatycznymi, zaburzeniami hormonalnymi, schorzeniami neurologicznymi oraz z przewlekłymi stanami bólowymi, uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie w ciągu dnia.

Bezsenność przewlekła może być:

 • pierwotna, czyli wywoływana endogennymi nieprawidłowościami generowania snu,
 • wtórna, powstająca w wyniku zaburzeń psychicznych, somatycznych bądź odstawienia substancji psychotropowych.

Jeśli mamy problemy ze snem, przed udaniem się do poradni leczenia zaburzeń snu, warto:

 • przebadać się pod kątem alergii pokarmowych,
 • sięgnąć po suplementy zawierające witaminę B3, która ułatwia zasypianie,
 • przeanalizować, czy w codziennej diecie nie występują ukryte środki pobudzające,
 • regularnie spacerować,
 • spróbować akupunktury lub akupresury,
 • sięgnąć po preparaty ziołowe.

Gdy wyżej wymienione metody nie poskutkują i nadal będą nas nękać kłopoty z zasypianiem, wówczas z pomocą przyjdzie profesjonalna poradnia leczenia zaburzeń snu. Istnieją różne rodzaje bezsenności i tylko specjalista jest w stanie ocenić, czy naszym problemem jest bezsenność przygodna, krótkotrwała czy przewlekła.

Bezsenność przygodna, krótkotrwała, przewlekła
Ocena: 4.15/5, Ilość: 26
← powrót do strony głównej