Nasi specjaliści

LEKARZE specjalizujący się w leczeniu bezsenności

Dr n. med. Dariusz Maciej Myszka - lekarz, specjalista psychiatra, adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od lat specjalizujący się w zakresie leczenia zaburzeń snu, zaburzeń lękowych i depresyjnych. Jest dyrektorem medycznym INZPiRO. W Poradni Profilaktyki i Leczenia Bezsenności – grupa INZPiRO prowadzi konsultacje także w języku niemieckim.

Izabela Nowosad – lekarz, specjalista psychiatra. Od roku w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Specjalizuje się m.in. w leczeniu zaburzeń snu. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Pracowała w Poradni Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim. Pracuje na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Nowowiejskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej. Obok leczenia bezsenności zajmuje się także leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychoz i farmakologicznym wspieraniem terapii uzależnień. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne dorosłych oraz młodzieży od lat 14.

Andrzej Wakarow - lekarz, specjalista psychiatra. Specjalizuje się m.in. w leczeniu zaburzeń snu. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Asystent Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Lekarz w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu. Pracuje jako psychiatra w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Obok leczenia zaburzeń snu, zajmuje się również leczeniem zaburzeń lękowych i depresyjnych. W Poradni Profilaktyki i Leczenia Bezsenności – grupa INZPiRO prowadzi konsultacje także w języku rosyjskim i ukraińskim.

Psychoterapeuci poznawczo-behawioralni prowadzący terapię bezsenności

Karolina Jarosz – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, należy do Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, gdzie jest w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Babińskiego w Łodzi oraz w łódzkich poradniach zdrowia psychicznego. W swojej pracy zajmowała się diagnozą psychologiczną, prowadzeniem konsultacji i poradnictwa psychologicznego, opracowaniem i realizacją programów rehabilitacyjnych dla osób chorujących psychicznie. Psychoterapię indywidualną dorosłych prowadzi od ponad sześciu lat. Pracuje z osobami, które doświadczają życiowych kryzysów, trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz z pacjentami z depresją, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami pourazowymi, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami odżywiania. Pracuje pod stałą superwizją. W INZPiRO prowadzi krótko- i długoterminową psychoterapię osób dorosłych.

Natalia Żukowska (Milczarek) – psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: psychologia zdrowia. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej zdobyła w trakcie kilkuletniej praktyki zawodowej w Centrum Psychoterapii II Kliniki Akademii Medycznej w Warszawie oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu MSW. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim problemami związanymi z radzeniem sobie z lękiem, złością, oraz trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. W INZPiRO prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. Zna także problematykę rodzin adopcyjnych i zastępczych, prowadzi konsultacje dla par rozważających decyzję o adopcji.

Aleksandra Werpachowska – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej zdobywała w trakcie współpracy z Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W INZPiRO prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuje z osobami z zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, obniżoną samooceną, mającymi problemy w relacjach z innymi ludźmi, doświadczającymi kryzysów życiowych i zawodowych. Wspiera w rozwoju zawodowym w oparciu o diagnozę indywidualnych predyspozycji, mocnych stron oraz zainteresowań. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zadzwoń i zapisz się na konsultację.

Nasi specjaliści
Ocena: 2.83/5, Ilość: 30
← powrót do strony głównej