Nasi specjaliści

LEKARZE specjalizujący się w leczeniu bezsenności

Dr n. med. Dariusz Maciej Myszka - lekarz, specjalista psychiatra, adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od lat specjalizujący się w zakresie leczenia zaburzeń snu, zaburzeń lękowych i depresyjnych. Jest dyrektorem medycznym INZPiRO. W Poradni Profilaktyki i Leczenia Bezsenności – grupa INZPiRO prowadzi konsultacje także w języku niemieckim.

Andrzej Wakarow - lekarz, specjalista psychiatra. Specjalizuje się m.in. w leczeniu zaburzeń snu. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Asystent Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Lekarz w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu. Pracuje jako psychiatra w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Obok leczenia zaburzeń snu, zajmuje się również leczeniem zaburzeń lękowych i depresyjnych. W Poradni Profilaktyki i Leczenia Bezsenności – grupa INZPiRO prowadzi konsultacje także w języku rosyjskim i ukraińskim.

Paweł Wiśniewski lekarz. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w Oddziale I Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie opiekuje się pacjentami w ramach oddziału ogólnopsychiatrycznego. Zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychoz oraz zaburzeń snu. Wcześniej pracował jako wykładowca w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny w zakresie fizjologii człowieka. 

Psychoterapeuci poznawczo-behawioralni prowadzący terapię bezsenności

Beata Humięcka
Beata Humięcka – psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (w trakcie szkolenia – Centrum CBT), mediatorka rodzinna. Absolwentka psychologii (SWPS) i filologii polskiej (UKSW). Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w stażach m.in. na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych przy PZP Vertimed, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy Mazowieckim Centrum Epileptologii i Neurologii Dziecięcej oraz współpracując z warszawskimi organizacjami pozarządowymi i prowadząc praktykę prywatną.
Prowadzi krótko i długoterminową terapią indywidualną osób dorosłych, które doświadczają zaburzeń lękowych i nastroju, mają problemy w relacjach, przejawiają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają kryzysy życiowe i trudności z zaakceptowaniem zmian.
Prowadzi też terapię/mediacje małżeństw i par oraz grupy psychoedukacyjno-wsparciowe dla osób, które stoją w obliczu decyzji o rozstaniu lub decyzję tę podjęli i są w trakcie ustalania nowych reguł i zasad dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi.
Pomaga rodzicom w uporaniu się z własnymi problemami i emocjami związanymi z rozwodem/rozstaniem, tak by mogli adekwatnie reagować na potrzeby dziecka.
Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzystając z dorobku trzeciej fali CBT – Terapii Schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania.

Paulina Piaseczna – psycholog, psychoterapeutka poznawczo – behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Koninie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz jako terapeuta grupowy w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Współpracowała również z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym jak i stosującymi przemoc. W czasie stażu w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zdobyła wiedzę i praktykę do pracy z osobami mającymi trudności wychowawcze, a także przeżywającymi kryzys związany z urodzeniem się dziecka. Główne obszary codziennej pracy psychoterapeutycznej to zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne i lękowe, fobia społeczna, fobie proste, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz problemy osobowościowe. Pomaga również pacjentom w szeroko pojętym kryzysie życiowym, przeżywającym trudności w pracy zawodowej, w relacjach interpersonalnych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudnych emocji (złość, poczucie winy, wstyd), a także cierpiącymi z powodu niskiej samooceny lub braku satysfakcji z życia. Prowadzi terapię krótko i długoterminową w nurcie poznawczo –behawioralnym. Obecnie w trakcie szklenia w Centrum CBT. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Aleksandra Werpachowska – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej zdobywała w trakcie współpracy z Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W INZPiRO prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuje z osobami z zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, obniżoną samooceną, mającymi problemy w relacjach z innymi ludźmi, doświadczającymi kryzysów życiowych i zawodowych. Wspiera w rozwoju zawodowym w oparciu o diagnozę indywidualnych predyspozycji, mocnych stron oraz zainteresowań. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zadzwoń i zapisz się na konsultację.

Nasi specjaliści
Ocena: 3.19/5, Ilość: 54
← powrót do strony głównej