Najczęstsze pytania

Dlaczego bezsenność powinna być leczona przez lekarzy psychiatrów, a nie na przykład przez lekarza ogólnego?

Oczywiście lekarz ogólny może leczyć bezsenność. Zwykle nie jest jednak specjalistą w tym zakresie, co może skutkować złą diagnozą przyczyn występującej bezsenności, a w konsekwencji niewłaściwym leczeniem  i brakiem efektów leczenia. Bezsenność, choć wielu pacjentów niechętnie przyjmuje ten fakt do wiadomości, jest najczęściej dolegliwością związaną z problemami natury psychicznej. Wydaje się, że  najlepszym wyborem do pokierowania diagnostyką i ew. leczeniem jest lekarz psychiatra przeszkolony w specjalistycznej placówce zajmującej się medycyną snu. Tacy specjaliści przyjmują w naszej Poradni Profilaktyki i Leczenia Bezsenności.

Cierpię na bezsenność. Do kogo najpierw mam się wybrać na konsultację? Do lekarza, czy do psychoterapeuty?

Najpierw do lekarza. To lekarz specjalizujący się w medycynie snu jest kompetentny, by stwierdzić, co będzie najlepszym rozwiązaniem dla pacjentki/pacjenta. Lekarz zdecyduje, czy wdrożyć farmakoterapię, czy psychoterapię, czy ewentualnie skierować pacjentkę/pacjenta do lekarza innej specjalności (np. kardiologa). Niekiedy lekarz zaleca i farmakoterapię, i psychoterapię (zwykle krótkoterminową). Każdy przypadek jest inny. Dlatego zapraszamy na konsultację do lekarza Poradni Profilaktyki i Leczenia Bezsenności.

Czy leki na bezsenność uzależniają?

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W leczeniu bezsenności stosowane są różne lekii. Leki typowo nasenne i przeciwlękowe z grupy benzodiazepin są lekami od których można się uzależnić. Natomiast leki przeciwdepresyjne stosowane w leczeniu bezsenności nie są lekami które uzależniają. Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem, podczas konsultacji  w Poradni Profilaktyki i Leczenia Bezsenności. Powiedz mu o swoich obawach. Lekarz, współpracując z pacjentem, powinien tak poprowadzić leczenie, by uniknąć uzależnienia od leków.
Zadzwoń i zapisz się na konsultację.

Najczęstsze pytania
Ocena: 3.78/5, Ilość: 73
← powrót do strony głównej